Christer Jansson

Carina Svensson

Malin Norell

Vi är en fristående redovisnings- och revisionsbyrå som riktar sig till främst små- och medelstora företag. Byrån har en godkänd revisor. Övriga är redovisningskonsulter/revisorsassistenter. För att tillförsäkra Dig som kund att vi har högsta kompetensnivån på alla medarbetare genomgår vi fortlöpande utbildningar och kvalitetskontroller för att bibehålla och öka vår kunskaps- och kompetensnivå. Vi samarbetar med ett antal andra redovisnings- och revisionsbyråer, advokatbyråer m.fl. Om du behöver specialistkompetens inom närliggande områden hänvisar vi dig gärna vidare till dessa kontakter.

Kontakta oss

Tel: 0501-14420