Tjänster

Revision

En väl genomförd revision bidrar till ett tryggt företagande och skapar förtroende gentemot både kunder, leverantörer och kreditgivare m.fl.

Redovisning

Vi kan ta hand om hela eller delar av din redovisning, allt utefter dina önskemål och ditt företags förutsättningar. hos oss kan du få hjälp med bokföring, bokslut, deklaration, årsredovisning m.m.

Rådgivning

Som företagare ställs man ofta inför viktiga beslut rörande företagets verksamhet och ekonomi. Då finns vi till hand för att ge råd och agera bollplank.

Pärmar